Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de diëtist 3 uur per jaar vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen valt deze vergoeding onder het verplichte eigen risico, voor kinderen tot 18 jaar niet.

Aanvullende verzekering
Heb je een aanvullende verzekering, dan kan het zijn dat er naast de 3 uur nog meer uren vergoed worden. Dit is afhankelijk van het aanbod van de zorgverzekeraar. Deze informatie vind je in de polisvoorwaarden. Of je kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Cursussen
Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook deelname aan een cursus of workshop voor jezelf of voor jouw kind. Informatie hierover kan de zorgverzekeraar verstrekken.

Tarieven
Als de zorgverzekeraar de uren niet meer vergoedt, kan de dieetbegeleiding gewoon doorgaan en zijn de kosten voor eigen rekening.

Dit zijn de tarieven:
Intake: € 90,00
Vervolgconsult: € 35,00
Vervolgconsult kort: € 17,50

Vergoeding bij chronische aandoeningen (Diabetes Mellitus, longklachten, hart- en vaatziekten)
Steeds meer mensen hebben last van een chronische aandoening. Vaak zijn er verschillende artsen en hulpverleners bij een chronische ziekte betrokken. Dat maakt de behandeling wat ingewikkelder. Om ervoor te zorgen dat de verschillende hulpverleners optimaal samenwerken en hun aanbod op elkaar afstemmen, zijn de laatste jaren speciale overkoepelende organisaties opgericht. We noemen dit zorggroepen of zorgketens. Er zijn zorggroepen voor mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte), voor mensen met longklachten (COPD) en voor mensen met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten (VRM).

Ik werk samen met:

  • Syntein – Land v. Cuijk (Gennep)
  • OCE – (Grave)

Als je huisarts is aangesloten bij één van deze zorgketens declareren wij de behandeling via de desbetreffende zorgketen. Dit valt net als de huisarts buiten het eigen risico.

Verwijzing nodig?
Je hebt voor een behandeling door een diëtist geen verwijzing meer nodig van een arts. Toch vergoeden enkele zorgverzekeraars de behandeling niet als je zonder verwijzing een diëtist bezoekt. Of jouw zorgverzekeraar om een verwijzing vraagt, kunt je lezen in de polisvoorwaarden. Kom je er niet uit, neem dan contact met mij op.

Wanneer heb je wel een verwijzing nodig?

  • Als je wil dat ik aan huis kom, omdat je niet naar het spreekuur kunt komen.
  • Als je een chronische aandoening hebt en jouw huisarts is aangesloten bij de zorggroep voor die aandoening.