Werkwijze

Eerste afspraak
Tijdens het eerste consult voeren we een intakegesprek. Ik besteed aandacht aan jouw persoonlijke situatie, jouw leef- en eetgewoonten en de reden waarom je dieet of voedingsadvies wil hebben. Ik vraag ook wat je wil bereiken en hoe je dat wil realiseren. De antwoorden verwerk ik in een persoonlijk behandelplan. Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten.

Na de eerste afspraak wordt in overleg met de klant bepaald na hoeveel tijd er een nieuwe afspraak wordt gepland.

Wat neem je mee naar jouw eerste afspraak:

  • Pasje van de zorgverzekeraar
  • Identiteitsbewijs
  • Eventueel verwijzing van huisarts of specialist

Vervolgafspraken
Als je daar behoefte aan hebt, blijf je mij regelmatig bezoeken. In een vervolgconsult bespreken we wat wel en niet goed gaat, de valkuilen, dipjes en eventuele moeilijke momenten. Samen kunnen we eventueel het dieet aanpassen aan jouw wensen. Tijdens het gesprek ligt de nadruk op positiviteit met als doel dat iedereen met een tevreden gevoel en nieuwe energie de deur uit gaat. Natuurlijk is er ruimte tijdens het consult om vragen stellen. Een vervolgconsult duurt 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de tijd die je nodig hebt.

Rapportage
In overleg met de klant informeer ik de huisarts en/of verwijzer over de dieetbegeleiding. Daarnaast kan er, als dit nodig is en natuurlijk na toestemming van de klant, overleg plaatsvinden met huisarts of andere (para)medici.

Ben je verhinderd?
Bij verhindering kun je de afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen. Doe dit dan minimaal 24 uur van te voren, want anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.

Privacy
In de behandeling is jouw privacy gewaarborgd. Alles wat we bespreken, wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling
Ben je niet tevreden én komen we er samen niet uit? Dan kan er een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).